URLAND is een performancecollectief. URLAND werkt autonoom. URLAND wil Gesamtkunst. URLAND heeft geen methode. URLAND experimenteert. URLAND oefent het niet-ik. URLAND eigent toe, citeert en samplet. URLAND streeft naar het Universele. URLAND gelooft in live art in digital times

Ruben Verkuylen verzorgt sinds 2018 de huisstijl van URLAND.

URLAND heeft zich aan Theater Rotterdam verbonden voor een meerjarige samenwerking. URLAND wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam en Fonds Podiumkunsten.

Stichting URLAND past de CAO Toneel en Dans toe.

Over de stichting

Stichting URLAND beschikt over een culturele ANBI status. Een gift doen aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Algemene gegevens
Stichting Urland
Schouwburgplein 25
3012 CL Rotterdam

RSIN-nummer
851225238

Doelstelling Stichting URLAND:
het fungeren als een multidisciplinaire art performance fabriek voor professionele en (inter)nationale theaterproducties ten behoeve van een breed publiek;
het produceren van tekst-, beeld- en geluiduitgaven van art performances alsmede van al hetgeen direct of indirect bijdraagt aan de productie en/of de uitvoering van genoemde theatervoorstellingen;
het exploiteren, handhaven en beschermen van aan de stichting toebehorende autuersrechten, copyrights en naburige rechten;
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur van Stichting URLAND bestaat uit:
Silvie Dees (voorzitter)
Hedda van Straten (secretaris)
Swati Sen Gupta (penningmeester)
Sabine Maertens (algemeen lid)

Het bestuur is onbezoldigd.

Aanvullende informatie is op te vragen bij Martha van Meegen.