Geen geld voor zaaglijninstellingen in 2018

Ja ja mensen, de onduidelijkheid houdt aan.. Wat ons betreft is dit wanbeleid, en we sluiten ons volledig aan bij de woorden van het NAPK: "(...) de huidige gang van zaken neigt naar willekeur. Wij eisen duidelijkheid en een langetermijn visie. En zolang die er niet is, héél snel een oplossing voor 2018." : https://www.theaterkrant.nl/ni...

Tag: Theaterkrant