Disclaimer

Welkom, bij ‘Urland’.

Mijn naam is LUDWIG BINDERVOET, fijn dat je er bent: een memorabel moment. Het officiële startschot van ‘De Internet Trilogie’. Ja een drieluik over het Internet, je weet wel: het openbare netwerk van verschillende computernetwerken, ook wel intranet of extranet. Ooit in 1969 ontwikkeld door het Amerikaanse leger als ARPANET, dat al snel via universiteiten uitgroeide tot een mondiaal fenomeen: The World Wide Web. Een binaire vuurbal sloeg in. Vorig jaar waren er al 2,405,518,376 gebruikers. Kortom: niet meer weg te slaan uit de huiskamer en broekzak. Een mensenrecht volgens de VN. Het internet.

Voor we kunnen gaan beginnen, voordat ik het startschot kan geven voor ‘De Internet Trilogie’ zul jij, het publiek, de toeschouwer, de bezoeker, akkoord moeten gaan met de volgende algemene voorwaarden. Dit akkoord betreft een standaardprocedure. Dit om eventuele teleurstelling en/of woede achteraf bij beide partijen te voorkomen. Helaas, maar noodzakelijk daar in het verleden gebleken is dat heldere kaders gewenst zijn voor aanvang. Dit gezegd zijnde.

Welnu, Hoe gaan we te werk? Misschien wat muziek.

Hier kan je de juiste muziek vinden

Goed! Belangrijk! Let goed op! Je gaat nu de reglementen lezen!

Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden inzake de toeschouwer.

Deze overeenkomst is oorspronkelijk opgesteld in het Duits. Voor zover een eventuele vertaalde versie van deze overeenkomst tegenstrijdig is met de Duitse versie, is de Duitse versie bindend. In artikel 17 staan wijzigingen aan de algemene voorwaarden voor gebruikers buiten Urland.

Laatst gewijzigd: 19 december 2013.

Deze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden ("Verklaring", "Voorwaarden" of "VRV") is afgeleid van de Urland-principes en statements, en omvat onze voorwaarden die van toepassing zijn op onze relatie met toeschouwers en anderen die interactie hebben met Urland. Wanneer een individu ‘De Internet Trilogie’ bezoekt of bekijkt, verklaart deze akkoord te gaan met deze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden inzake de toeschouwer, die regelmatig wordt bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen in onderstaand artikel 14. Aan het eind van dit document zijn bovendien resources opgenomen die informatie bevatten over de manier waarop Urland werkt.

1. AANWEZIGHEID

We vinden je aanwezigheid erg belangrijk. We hebben een Beleid inzake gegevensgebruik opgesteld dat belangrijke bepalingen bevat over hoe je Urland kunt aanschouwen om gedachtes te delen met anderen en hoe we jouw inhoud en informatie verzamelen en kunnen gebruiken. We raden je aan het Beleid inzake gegevensgebruik te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.

2. INHOUD EN INFORMATIE DELEN

Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en ervaring die je opneemt in een voorstelling van Urland en je kunt zelf bepalen hoe dit wordt gedeeld en/of verwerkt. Verder gelden de volgende bepalingen:

Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals teksten en video (ur-inhoud), geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming, afhankelijk van je vooraf aangeduide voorkeuren: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle ur-inhoud te gebruiken die je vindt in Urland of in verband met Urland (ur-licentie). Deze ur-licentie eindigt wanneer je jouw ur-inhoud verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.

Wanneer je ur-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).

Wanneer je inhoud of informatie publiceert met de intentie ‘Kritiek’, betekent dit dat je iedereen, inclusief mensen buiten Urland, toestemming geeft om jezelf ook te laten bekritiseren.

We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over Urland geeft, maar je moet begrijpen dat we deze kunnen gebruiken; zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen of te straffen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

3. LICHAMELIJK LETSEL EN VERLIES VAN EIGENDOMMEN

Voor lichamelijk letsel en verlies van eigendommen is Urland nooit aansprakelijk. Ik herhaal: Voor lichamelijk letsel en verlies van eigendommen is Urland nooit aansprakelijk.

(Eet een of twee bananen. Neem je tijd)

4.VEILIGHEID

We doen ons best om Urland veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben jouw hulp nodig om Urland veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:

 • Je houdt je via Urland niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies. (2x)
 • Je uploadt geen virussen of andere schadelijke codes.
 • Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je doet je niet voor als iemand anders.
 • Je zult geen andere toeschouwers pesten, intimideren of lastig vallen.
 • Je zoekt naar inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 • Je houdt je aan onze Promotierichtlijnen en alle geldende wetten wanneer je een prijsvraag, giveaway of loterij (“promotie”) publiceert via Urland.
 • Je gebruikt Urland niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
 • Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Urland verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval, of verstoring van andere Urland-functionaliteiten.
 • Je faciliteert, of stimuleert geen schending van deze Verklaring, of onze beleidsregels.

5. REGISTRATIE EN BEVEILIGING

Urland-bezoekers verstrekken hun echte namen, en gegevens. We hebben je hulp nodig om dit zo te houden.

Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens in/bij Urland en maakt zonder toestemming geen bezoek voor iemand anders.

Als we je bezoek deactiveren, maak je geen ander bezoek zonder onze toestemming.

 • Je gebruikt je persoonlijke ervaring niet primair voor eigen commercieel gewin. En je gebruikt geen Urlanders voor dergelijke doeleinden.
 • Je gebruikt Urland niet als je jonger bent dan 4 jaar.
 • Je gebruikt Urland niet.
 • Je gebruikt Urland niet als je niet in contact blijft met je body.
 • Je houdt je contactgegevens correct en actueel.

Als je een identiteit inlevert en/of vergelijkbare identificatie wegselecteert voor je bezoek en/of ticket, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen, indien wij menen dat deze ongepast is. (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een theater, klaagt, over een bezoeker, die weinig lijkt op de werkelijke naam van de daadwerkelijke toeschouwer? ).

6. DE RECHTEN VAN ANDEREN. BESCHERMEN?

We respecteren de rechten van anderen, en verwachten dat jij dit ook D. O. E. T.

Je plaatst geen inhoud, of onderneemt geen actie in Urland, waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.

Je maakt geen gebruik van onze auteursrechten of handelsmerken waaronder:

 • Urland
 • het Urland-logo
 • het U-logo
 • U.L.
 • Ur of Land,
 • het Land van Ur
 • Urmond
 • Oerwoud
 • Oerdrift
 • Urfest
 • Ur-typ
 • Urlandia
 • Urbaum
 • Ursprong
 • De Urtriënnale
 • Uruguay
 • Uruzgan
 • Uri Geller
 • Ureka
 • het Ur gevoel
 • de oermoeder
 • de oervader
 • het oerinstinct
 • de Umlaut
 • De aa, iii , ooo de U, de EEEE
 • De oeoeoeoe
 • Boem boem
 • De oerknal
 • Ook geen:
 • Oehoe, oehoe
 • De kosmos
 • De Bosporus
 • Het oergeslacht
 • Het oeridee
 • De Oertijd
 • Urweizen
 • oersaai
 • Oeros
 • UFO’s
 • De Uuuu
 • De Fff
 • De ooo
 • De utopie
 • En sacristie
 • Overdaad
 • De Odyssee
 • De ozonlaag
 • Orchidee
 • Oker
 • Lila
 • R G B
 • De aa, iii , ooo de U, de EEEE
 • Boem boem
 • De Oe
 • Hutu
 • Tutsi
 • Oehoe, oehoe
 • Boem
 • Urzweil
 • Kurzweil
 • Weizenbaum
 • Boem
 • Qua
 • Boem
 • Qua
 • Boem Quadraat
 • Kroepoek
 • Oelek
 • Badjak
 • Combat
 • Ubu Roi
 • Boem
 • Ludwig
 • Boem
 • Marijn
 • Boem
 • Jimi
 • Boem
 • Thomas
 • Boem
 • Oe is U
 • Akkoord?

Akkoord